Jdi na obsah Jdi na menu
 


Flánerie de Paris

Paříž je město historie, osobností, ducha a pohody, kterou vytváří svými zakoutími a předměstími...je stále tajuplná, kosmopolitní a plná vzpomínek na Piaf, Préverta, Balzaca, Rodina, Sartra...Město představuje nejlidnatější metropolitní oblast Evropské unie. Paříž oplývá množstvím památek z dob keltských až po současnost. Z historické Paříže však po rekonstrukcích v 18. a 19. století se zachovalo jen málo z původní tváře. V Paříži najdete památky snad ze všech architektonických slohů. Kromě  Eiffelovy věže a Louvre se skleněnými pyramidami před vchodem, je zde také supermoderní čtvrť La Défense, plná mrakodrapů a moderních staveb.  

Co nesmíte vynechat? 

 

 

Île de la Cité - nejstarší osídlení města je spojeno právě s ostrovem Île de la Cité (Městský ostrov), kde vyrostla první galská osada, později přeměněná na římské město. Také v pozdějším období zde bylo jedno z center města, takže tady najdeme významné památky jako katedrálu Notre-Dame, http://www.notredamedeparis.fr/ Mistrovské dílo gotiky, proslaveno románem Victora Huga, bylo postaveno mezi léty 1163 až 1345.Právě zde se nechávali korunovat francouzští králové a královny. Uvnitř chrámu se nachází soubor středověkých vitráží, klenotnice, kostelní lavice s řezbami ze 17 století či slavná socha Panny Marie. Lze doporučit i návštěvu dvou 68 metrů vysokých věží, z nichž je krásný výhled nejen na okolní střechy, ale také na slavné chrliče. V jižní věži se nalézá známý, 13 tun těžký zvon Emmanuel. Za zmínku stojí i hlavní fasáda u vchodu do katedrály, jenž je zdobena třemi portály, galerií s postavami 28 biblických králů, rozetou s barevnými skly ze 13. století, velkou sloupovou galerií a již zmiňovanými chrliči. Před chrámem se rozkládá náměstí Paris se sochou Karla Velikého. Invalides - je proslulá především Eiffelovou věží a monumentálním komplexem Invalidovny, podle níž má svůj název. Nachází se zde také Bourbonský palác, dnes sídlo Národního shromáždění. Quartier Latin - je starobylá a proslulá čtvrť, především svou školskou historií, ostatně její jméno pochází od prvních latinsky mluvících studentů. Zde se nachází slavná univerzita Sorbonna, i proslulá lycea. Jedna z nejstarších evropských univerzit byla založena v polovině 13. století. Několikrát byla rekonstruována.V současnosti je centrem francouzského vysokoškolského studia. V univerzitním kostele se nachází hrob kardinála Richelieua. Na Sorbonně studovali Albert Veliký a sv.Tomáš Akvinský. Především je čtvrť spojována s umělci, intelektuály a bohémským způsobem života. Z významných památek se zde nachází také Pantheon. Marais - název čtvrti ukazuje, že zde původně byly bažiny (marais - bažina). Po vysušení mokřin se však stala oblíbenou oblastí, zvláště pak v 17. století, kdy zde vyrostlo velké množství paláců. Čtvrť se stala také sídlem královského dvora - královské urbanistické úsilí lze vidět na Place des Vosges. Zde také stávala proslulá pevnost a věznice Bastilla. Na nábřeží Seiny se nachází radnice (Hôtel de Ville), původně ze 16. století. Champs-Elysées: proslulá především Vítězným obloukem, který je 50 metrů vysoký a 45 metrů široký oblouk dal zbudovat císař Napoleon Bonaparte na oslavu svých vítězství. Stojí na západním konci třídy Champs –Elysées a byl postaven v letech 1806 až 1836. Je zdoben čtyřmi reliéfy ( Vystoupení dobrovolníků 1792, Napoleonův triumf 1810, Odpor 1814 a Mír 1815 ). Dále jsou zde vytesána jména francouzských generálů. Pod obloukem se nachází hrob neznámého vojína, přidaný po první světové válce. Z vyhlídky umístěné na vrcholku je krásný výhled po okolí. Elysejský palác (Palais de l'Elysée), sídlo francouzského prezidenta, či výstavní pavilony Grand Palais a Petit Palais, postavené u příležitosti Světové výstavy v r. 1900. Od něj vede přes řeku Seinu nádherný most Alexandra III. k Invalidovně. Montmartre - čtvrť umělců na vyvýšenině nad Paříží, proslulá jak svým nočním životem, zejména v oblasti náměstí Pigalle, kde se nachází proslulý podnik Moulin Rouge, tak bělostnou bazilikou Sacré Coeur. Opéra - dominantou čtvrti je divadlo Opéra National de Paris. Významnou stavbou je také kostel St-Marie-Madeleine, vybudovaný Napoleonem jako ohromná stavba vzhledu antických chrámů. St-Germain-des-Prés - kdysi jedna z nejstarších čtvrtí města, kde stojí nejstarší kostel v Paříži – krásný opatský kostel St-Germain-des-Prés. Po 2. světové válce se čtvrť stala centrem intelektuálského dění, soustředěného kolem kaváren a barů. Z významných staveb je nutné zmínit Museum d'Orsay, muzeum výtvarného umění, umístěné v nádherně modernizované budově bývalého nádraží.

 

 

http://cz.franceguide.com/                   http://www.parisinfo.com/